Köp eller Hyr container

Maxon Sweden AB erbjuder förmånliga priser för en garanterad svensktillverkad container med patentsökt öppningsmekanism. Du som kund kan välja att köpa eller hyra containern. Vid hyra gäller 24 månaders hyresavtal med möjlighet att köpa ut containern.

Leveransvillkor

Normal leveranstid efter beställning ca 4 veckor. Orderbekräftelse med leveransdatum sänds ut till kund. Frakt tillkommer.

Betalningsvillkor

Vid köp gäller:
30 dagar netto.

Vid hyra gäller:
Hyrestiden är 24 månader. Hyrestagaren kan köpa containern närsomhelst efter 6 månader från leveransdag i en förväg bestämd prislista, eller fortsätta hyra containern i 3 månaders intervaller efter hyresavtalets utgång.